Home / Oferta / Kompleksowe usługi porządkowe

Kompleksowe usługi porządkowe

 • całoroczne sprzątanie terenów zewnętrznych
 • mechaniczne oczyszczanie terenów utwardzonych
 • likwidowanie dzikich wysypisk odpadów
 • sprzątanie i czyszczenie obiektów:
  • hal produkcyjnych
  • biur
  • pomieszczeń socjalnych i sanitarnych
  • powierzchni handlowych
  • magazynów
  • zasobów mieszkaniowych
  • placówek służby zdrowia
  • pomieszczeń zabytkowych