Home / Oferta / Odśnieżanie

Odśnieżanie

  • ręczne i mechaniczne odśnieżanie ciągów komunikacyjnych i terenów okalających obiekty
  • usuwanie gołoledzi i zlodowaceń
  • odśnieżanie dachów
  • wywóz śniegu