Home / Jakość / Polityka jakości

Polityka jakości

Najważniejszym celem realizowanej przez nas polityki jakości jest wspieranie naszych Klientów w utrzymywaniu czystości na obszarach zewnętrznych i obiektach w taki sposób, aby spełnić ich wymagania i oczekiwania. Wierzymy, że zadowolenie naszych Klientów umocni pozycję naszej firmy na rynku i przyczyni się do jej rozwoju. Chcemy, aby nasz znak firmowy stał się synonimem profesjonalizmu w branży usług porządkowych i był kojarzony z zaufaniem oraz z rzetelną i fachową obsługą na każdym etapie naszej działalności. 

Podstawy naszej polityki jakości to:

I SO - wymagania normy, których spełnienie pozwoli nam w usystematyzowany sposób podnosić jakość naszych usług.
N owoczesny sprzęt pozwalający realizować standardowe i specjalistyczne usługi utrzymania czystości.
W yselekcjonowani dostawcy środków czystości, które zagwarantują oczekiwaną jakość naszych usług i spełnienie norm ekologicznych.
E tyczne postępowanie w relacjach z naszymi Klientami, zgodnie z przepisami prawa i zasadami fair play.
N ieustanne doskonalenie stosowanych przez nas technologii i rozwiązań organizacyjnych.
C iągły kontakt i budowanie więzi z Klientem w celu coraz lepszego poznawania jego potrzeb i wyprzedzania jego oczekiwań.
J akość jako wypadkowa zespołowego działania wszystkich pracowników - doskonalenie potencjału ludzkiego.
A naliza efektów naszej pracy i zadowolenia Klientów, jako miary jakości naszych usług.

Pracodawca zapewnił warunki do realizowania powyższej polityki jakości i dołożył wszelkich starań, aby jej założenia były znane, zrozumiane i realizowane przez wszystkich pracowników.

Gorzów Wlkp., 15.05.2013 r. Prezes Zarządu Komplementariusza
Inwencji sp. z o.o. sp. k.